Dövlət qurumlarının infeksion nəzarət üzrə və davranış tərzinə dair təlimatlar və qaydalar

Bu bölmədə müxtəlif sahələr üzrə koronavirus infeksiyası ilə bağlı profilaktik tədbirlərə dair müvafiq dövlət qurumlarının ən son təlimatları yer alıb. Təlimatlarda qeyd edilmiş tədbirlərin icrası ilə bağlı və ya həmin tədbirlərin bir başa sizə və ailə üzvlərinizə təsirinə dair ətraflı məlumat əldə etmək üçün həmin qurumların qaynar xəttlərinə müraciət etməyiniz rica edilir.